I vår erbjuder vi ett omfattande kursprogram; fysiska och digitala, teoretiska och praktiska. Alla kurser sker i samarbete med Arbetets museum. Vi är glada över att kunna erbjuda en kurs om hur man lockar fler engagerade och stärka det engagemang som redan finns; Stärk engagemanget! Kursen genomförs i samarbete med Sjöhistoriska museet. Museiskola för arbetslivsmuseer genomför vi i vår på Svenska skoindustrimuseet i Kumla. Teknikkurser i vår har fokus på remdrift, turbiner och utställningsbygge. En nyhet i vår är museiträffar. Vi kommer bjuda in till lokala museiträffar på arbetslivsmuseer, för att mötas över museers villkor och möjligheter. Vi återkommer med info om datum och platser. Som om inte det här vore nog erbjuder vi ett flertal digitala kurser med inriktning på ekonomi. Ta del av kursprogrammet och anmäl er!

Kurskalender våren 2023

Bild: Motorkurs på Munktellmuseet. Foto: Magdalena Åkerström