Fredagen 19 april genomförde ArbetSam årsmöte i samband med Museidagar 2024. Platsen var Frövifors Pappersbruksmuseum, Frövi (rapport om Museidagar presenteras separat. Här nedan presenteras styrelse, valberedning och revisorer för 2024.

Ordförande: Mikael Parr, Motala Motormuseum. Mandatperiod: 2024-2025
Vice ordförande: Erika Grann, Pythagoras Industrimuseum. Mandatperiod: 2023-2024
Kassör: Jan-Erik Andersson, Centrum för arbetarhistoria. Mandatperiod: 2023-2024
Ledamot: Pia Enocson, Världsarvsgården Bortom Åa, Fågelsjö. Mandatperiod: 2024-2025
Ledamot: Björn Kaaling, Mekaniska verkstaden, Skansen. Mandatperiod: 2024-2025
Ledamot (fyllnadsval): Torsten Nilsson, Svensk Flyghistorisk Förening. Mandatperiod: 2024
Ledamot: Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås. Mandatperiod: 2024-2025
Suppleant: Sandra Bjärenberg, Forsviks bruk. Mandatperiod: 2024
Suppleant: Lars Granström, Museibanornas riksorganisation. Mandatperiod: 2024
Suppleant: Hans Hellman, Ryttarens torvströfabrik. Mandatperiod: 2024
Adjungerad: Lovisa Almborg, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Mandatperiod: 2024
Adjungerad: Helena Törnqvist, Arbetets museum. Mandatperiod: 2024
Revisor: Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden, Skansen. Mandatperiod: 2024
Revisor: Katarina Kallings, f.d. Sveriges Fängelsemuseum. Mandatperiod: 2024
Revisorsuppleant: Jan Klingberg, Persedelförrådet. Mandatperiod: 2024
Valberedning: Lilian Edström, Svenska Skoindustrimuseet (sammankallande). Mandatperiod: 2024
Valberedning: Jan Larsson, Jädersbruks museum. Mandatperiod: 2024
Valberedning: Örjan Sedin, Skansen Klintaberg. Mandatperiod: 2024

Bild: Förtroendevalda i ArbetSam, vid årsmöte 19 april 2024. Foto: Mikael Tiderman.
Från vänster: Helena Törnqvist, Jan Larsson, Lilian Edström, Erika Grann, Pia Åkesson, Jan-Erik Andersson, Björn Kaaling, Torsten Nilsson, Boris Prohorenko, Lars Granström, Mikael Parr, Örjan Sedin, Lovisa Almborg och Pia Enocson. Förtroendevalda som saknas på bilden: Sandra Bjärenberg, Hans Hellman, Katarina Kallings och Jan Klingberg.