Ideell kulturallians har genom projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering fördelat 8 milj kr till totalt 193 projekt. Av dem är 16 medlemsmuseer som tillsammans totalt beviljats 453 039 kr. Nedan finns lista över medlemsmuseer som beviljats bidrag. Stort grattis och bra jobbat!

Info från Ideell kulturallians
Nu är det klart – 193 projekt delar på 8 miljoner kronor
Nu är det klart vilka kulturprojekt som får finansiering inom Kulturens kapillärer – Nyorientering. Med ett rekordstort intresse för utlysningen har ansökningarna även bidragit till en unik inblick i Sveriges ideella föreningsliv.

Den 15 mars stängde vårens utlysning – och nu är beskeden här. Bland de beviljade ansökningarna finns en stor bredd, både gällande kulturform, målgrupp och geografisk spridning. Flera väljer att satsa på föreningsutvecklande projekt, där man stärker den egna organisationen genom medlemsrekrytering, styrelseutbildning och kunskapsfördjupning. Bland de publika projekten syns ett tydligt målgruppsarbete där man vill öka möjligheterna att både uppleva och utöva kultur för bland annat barn, ungdomar, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och äldre. Föreningarna tar ett stort samhällsansvar genom att genomföra verksamhet på platser dit institutionerna ofta inte når, som på glesbygd, landsbygd eller i socioekonomiskt utsatta områden.

–  Vi kan tydligt se att den ideella kulturen är en förutsättning för ökad delaktighet inom kulturlivet. Samtidigt kan vi se att många föreningar befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge efter pandemin som förvärrats ytterligare av lågkonjunktur, höjda elpriser och indragna stöd på kommunal- och regional nivå. Det här stödet är viktigt, men behoven är större än så. För att säkerställa fortsatt mångfald, utveckling och delaktighet inom kulturlivet krävs en långsiktig satsning på ideell kultur från politiskt håll, säger Anna Livion Ingvarsson, verksamhetsledare för Ideell kulturallians.

Till er som inte fått stöd vill vi säga att ni är i gott sällskap. Vårens utlysning slog som bekant ansökningsrekord och vi har tvingats säga nej till otroligt många spännande, viktiga och kreativa projekt. Men – era nulägesbeskrivningar har gett oss en unik inblick i vilka utmaningar och förutsättningar som Sveriges ideella föreningsliv står inför. Viktig kunskap som vi nu tar med oss i arbetet med att fortsätta påverka beslutsfattare och förbättra villkoren för det ideella kulturlivet.

Lista medlemsmuseer i ArbetSam som beviljats projektbidrag Kulturens kapillärer – Nyorientering

1Helsingborgs Idrottsmuseum6 000
2Albatrossmuseet7 000
3Bruzaholms Bruksmuseum7 000
4Nostalgia8 000
5Statarmuseet i Skåne10 000
6Siknäsfortet – Kalixlinjen11 000
7Automobilsällskapet Ångvagnssektion18 000
8Linmuseet20 000
9Museiföreningen Munkedals Jernväg (MfMJ):20 000
10Vedettbåten Sprängaren20 000
11Rydö Bruksmuseum34 000
12Lärbro Krigssjukhus Museum/Lärbro Bygdemuseum35 000
13Museet på Karlsfors40 039
14Unnaryds Bonadsmuseum67 000
15Kiviks Museum70 000
16Verket/Avesta art80 000

Lista över alla som beviljats projektbidrag Kulturens kapillärer – Nyorientering

Om Kulturens kapillärer – Nyorientering
Finansierat av Postkodsstiftelsen. Projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering ska ge en möjlighet för lokala ideella kulturföreningar att utifrån verksamhetens behov, utveckla metoder för en nyorientering i det postpandemiska landskapet och på så sätt stärka det ideella engagemanget över hela landet.

Återhämtningen efter pandemin tar lång tid, och många föreningar måste få utrymme att experimentera för att hitta rätt metoder. De senaste åren har verksamheter gått på sparlåga, och de ofta knappa resurserna har gått till att komma på fötter och driva en ”normal” verksamhet. Det tillsammans med lågkonjunktur och stramare kulturbudget gör att många föreningar har svårt att blicka framåt, locka tillbaka medlemmar och satsa på sin publik, såväl ny som gammal.

Om Ideell kulturallians
Ideell kulturallians är en samlad röst för den ideella kultursektorn. Vårt mål är att synliggöra de stora samhällsinsatser som landets kulturföreningar står för och bidra till ett stärkt ideellt kulturliv genom samverkan, kunskap, dialog och påverkan. ArbetSam är en 20 rikstäckande medlemsorganisationer i Ideell kulturallians. Läs mer på www.ideellkultur.se

Illustration: Jennifer Nystedt