Inför de Europeiska kulturarvsdagarna kan du ansöka med en berättelse om din relation till ditt europeiska kulturarv. Som pris kommer din berättelse att publiceras och marknadsföras och du ges en summa på upp till 10 000 euro. Sista ansökningsdag är den 28 februari. Läs mer och ansök via European Heritage Days Stories 2023 | Riksantikvarieämbetet (raa.se)