K. A. Almgren sidenväveri & museum är utsett till Årets Arbetslivsmuseum 2024. Grattis! Det enda ännu aktiva sidenväveri som finns kvar i Norden. Här vävs sidentyger och band på originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet. K. A. Almgren sidenväveri & museum är medlem i ArbetSam sedan många år. Stort grattis till utmärkelsen!

Juryns motivering: ”Mitt i huvudstaden återfinns denna unika textilindustrimiljö från 1800-talet. Med avstamp i kvinnors arbete och villkor sammanför K. A. Almgren sidenväveri & museum historiska hantverkskunskaper med moderna frågeställningar och möjliggör för generationsöverskridande utbyte av kunskap. Från berättelser om den lilla silkesmasken till en lekfull ingång i programmering och datalogisk kunskap går förmedlingen och bevarandet av kunskap och hantverk som en röd tråd genom verksamheten. I utställningar och skolsamverkan belyses dagsaktuella frågor och dåtid, nutid och framtid knyts samman.”

Foto: Torsten Nilsson
Från pressmeddelandet: Idag tillverkas nästan ingen textil i Sverige längre, men på K. A. Almgren sidenväveri & museum går maskinerna fortfarande varma. Nu utnämns sidenväveriet på Södermalm till Årets Arbetslivsmuseum 2024. ”Vi känner oss glada och hedrade”, säger museichefen Anna Hedtjärn Wester.

K. A. Almgren sidenväveri & museum i Stockholm är Nordens enda kvarvarande aktiva sidenväveri. Här vävs sidentyger och band på originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet. Det är också en plats för utställningar och program där samtid och historia möts. Det mångåriga och gedigna arbetet med att lyfta fram kvinnors arbetsliv samt museets pedagogiska arbete är ett av många skäl till att K. A. Almgren sidenväveri & museum nu får utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum.

”Ville lyfta fram kvinnorna inom textilindustrin” Just nu pågår Stockholm Craft Week och på museet är det full rulle på aktiviteterna. Anna Hedtjärn Wester, museichef, stannar upp i arbetet och gläds åt utmärkelsen:

– Vi känner oss glada och hedrade! För några år sedan påbörjade vi ett långsiktigt utvecklingsarbete här på sidenväveriet. Vi ville lyfta fram kvinnorna inom textilindustrin, ta fram nyskapande pedagogiska program för skolan och inte minst säkerställa att kunskapen att väva vid de gamla jacquardvävstolarna levde vidare. Nu har vi kommit långt i detta arbete och att tilldelas denna fina utmärkelse betyder jättemycket för oss!

Bakom priset Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet samt Statens försvarshistoriska museer.

Nordens enda aktiva sidenväveri K. A. Almgren sidenväveri & museum är det enda ännu aktiva sidenväveri som finns kvar i Norden. Sidenväveriet startade redan 1833, före industrialismens genombrott i Sverige, och dess historia belyser svensk textilindustris olika faser och utmaningar ända in i vår egen tid. Sidenväveriet har i alla år varit en kvinnoarbetsplats och har genom tiderna samlat en mängd yrkesroller såsom väverskor, varperskor, spolerskor och franserskor. På sidenväveriet får besökarna kunskap om textil- och klädindustrins roll i såväl Stockholms historia som i det moderna samhällets framväxt. Här står kvinnornas medverkan i denna utveckling i fokus. Museet verkar även för en mer hållbar global textil- och klädindustri.
Länk till pressmeddelande

Om utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum
Runt om i landet finns underbara arbetslivsmuseer. Utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum är ett sätt att synliggöra dessa lite extra, visa uppskattning och uppmuntran till alla dessa fantastiska kulturarvsbevarare som tar hand om så stora delar av vårt kulturarv. Utan deras arbete hade vi inte lika många historier att berätta och inte lika många smultronställ att besöka.

Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet samt Statens försvarshistoriska museer. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt och äran. Prisutdelning sker hos det vinnande arbetslivsmuseet när så är möjligt.

Prisutdelning
Datum: 23 november
Tid: 16.00
Plats: K.A. Almgren sidenväveri & museum, Stockholm
Prisutdelare: Erika Grann, vice ordförande ArbetSam

Foto: Klas Nyberg