Hösten 2023 återupptar vi projektet Arbetslivsmuseer som klassrum. Under en heldag får museet tillgång till en pedagog för att tillsammans ta fram material och verktyg för att skapa möjligheter till nära och bra samarbeten med skolor. Materialet är specifikt för museet och innehåller övningar som möter upp målen i läroplan årskurs 4-6 utifrån sitt eget arbetslivsmuseums förutsättningar.
ArbetSam har sedan 2015 genomfört projektet Arbetslivsmuseer som klassrum, unikt för ArbetSams medlemsmuseer. Arbetets museum har varit samarbetspart sedan 2017. 2021 gjorde vi en grundlig utvärdering och utifrån den har vi nu tagit ett omtag kring både projekt och material. Nytt är även att arbetslivsmuseer som inte är medlem i ArbetSam har möjlighet att medverka. ArbetSams medlemsmuseer deltar kostnadsfritt, icke medlemmar får betala en deltagaravgift. Vi kommer genomföra två workshops i höst. Nedan finns länk till formulär för intresseanmälan. Formuläret stänger 31 maj. Därefter väljer vi ut två arbetslivsmuseer som får ingå i projektet i år. I intresseanmälan får man också motivera varför man vill ingå i projektet.

Länk till formulär för intresseanmälan. Länk stängdes 31 maj.

Bild: Rydals museum