Historien om Sverige

Hösten 2023 och våren 2024 sänds serien Historien om Sverige. Det är en nyproducerad drama-dokumentärserie av Sveriges television om Sveriges historia, från istiden fram till våra dagar. Serien är uppdelad i tio avsnitt där fem avsnitt sänds hösten 2023 och resterande fem avsnitt våren 2024. Den kommer ha ett episkt berättande med en ciceron som guidar tittarna genom historien. Fler än 200 forskare har varit med och bidragit med kunskap och det har varit mycket jobb med att behöva stryka och utesluta händelser och skeenden i historien.
I samband med att varje avsnitt sänds kommer även en fördjupande programserie sändas där historiker och andra experter diskuterar veckans episod/tidsperiod. Utöver det planerar SVT att lyfta ämnet svensk historia i andra program såsom barnprogram, kulturprogram, vetenskapsprogram m.m. Serien kommer att finnas tillgänglig under lång tid på SVT Play.

Som arbetslivsmuseum kan ni använda Historien om Sverige i ert museums marknadsföring/programverksamhet eller kanske för att ”nypaketera” en utställning.

Sändningstider
Del 1-5 börjar sändas vecka 44, år 2023
Del 6-10 börjar sändas vecka 3, år 2024

Informationssajt
SVT uppmuntrar museer att använda sig av seriens loggor och pressbilder till aktiviteter kopplade till serien. Via hemsidan historienomsverige.se kan man logga in för att ta del av marknadsföringsmaterialet och få mer information om avsnitten. Hör av er till ArbetSams kansli för inloggningsuppgifter.

Avsnittsguide
Avsnitt 6: Stormakten Sverige 1560-1660
Från slutet av 1500-talet och århundradet som följer kommer Sverige att bli en stormakt. Riket expanderar långt över sina forna gränser men priset blir högt.
Svenska kungar erövrar territorier runt hela Östersjön tack var en effektiv statsapparat som ger Sverige en fördel. Krigen är dock kostsamma och måste finansieras vilket leder till att kronan söker medel på nya sätt, både inom rikets gränser och utanför.
Skogsfinnar kommer för att bryta ny mark och befolkar skogarna i Sverige.
Adelns makt förstärks men för gemene man är livet hårt. Många dör på grund av missväxt och svält och många män rekryteras till krigen.
Premiär: 14 januari

Avsnitt 7: Häxor och krig 1660-1721
I andra hälften av 1600-talet är Sverige större än någonsin. Stormaktstiden präglas av ideal om uppoffring och nationens storhet.  Den effektiva krigsmaskinen slukar en stor del av den manliga befolkningen.
Inom landets gränser lider befolkningen av svält och en fruktansvärd häxjakt inleds för att döda dem som man tror ligger bakom lidandet med trolldom och sina häxkonster.
Med tiden visar sig den territoriella kostymen vara för stor och Karl XII:s krig, tillsammans med missväxt, kastar Sverige in i djup fattigdom.
Premiär: 21 januari

Avsnitt 8: Nya tider 1721-1810
Ur askan efter Karl XII’s krig kommer en tid då vetenskapen och kulturen blomstrar. Nya vindar blåser i Europa och Sverige involverar sig i den globala handeln. Förändring och utveckling är möjligt, det är en tid av upplysning, tryckfrihet och folkligt inflytande.
Kungahuset och Riddarhuset förlorar mark, och den framväxande borgerligheten tar plats och kräver representation. Undersåtar blir medborgare – en utveckling som stöter på motstånd.
I skuggorna ruvar en längtan tillbaka till stormaktstiden och när Sverige drar ut i krig igen så leder det till nederlag och förlusten av Finland.
Slutligen vänds den gamla ordningen upp och ned och den nya regeringsformen från 1809 fördelar makten på ett sätt som i stora delar gäller än idag.
Premiär: 28 januari

Avsnitt 9: Vägen till folkstyre 1815-1921
I början av 1800-talet är klyftan mellan fattiga och rika enorm. De flesta bor på landsbygden och jordbruket är den främsta näringen.
Reformer, vaccin och nyvunnen fred gör att landet står inför en befolkningsexplosion som driver människor in till städerna. Industrialismen tar fart och Sverige går från att vara ett jordbruksland mot att bli ett modernt industriland. Ståndssamhället övergår i ett klassamhälle.
Nödår med omfattande svält får många att emigrera. På hemmaplan börjar allt fler röster höras för ökad rättvisa och bättre arbetsvillkor. Det är förändringens tid och under 1800-talet tar Sverige de första stapplande stegen mot demokrati.
Med hjälp av folkrörelserna kommer så småningom så väl arbetarnas och kvinnornas röster att bli hörda.
Premiär: 4 februari
Museer som syns i avsnittet:
Gamla Linköping, Linköpings kommun – medlem i ArbetSam
Skansen, Stockholm Stad – medlem i ArbetSam
Löfstad slott, Norrköpings kommun – medlem i ArbetSam
Jamtli, Östersunds kommun
Torekällberget, Södertälje kommun
Nora Bergslags veteran jernväg, Nora kommun – medlem i ArbetSam

Fotografier kvinnorättsrörelsen, industrialisering, demokratisering, Kungliga biblioteket, Sundsvalls museum, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Nordiska museet, Järnvägsmuseet, Tändsticksmuseet.

Avsnitt 10: Världens modernaste land 1921-1995
Under 1900-talet går Sverige från att vara ett fattigt bondland i till att mot slutet av seklet bli ett världens rikaste länder där välfärdsreformerna avlöser varandra i takt med den ökade industriella exporten.  I början av 20-talet råder rekordhög arbetslöshet, låg nativitet, vilda strejker och kaos såväl på arbetsmarknaden som inom politiken. Men genom att skapa samförstånd mellan motståndarna bildas en unik välfärdsstat, ett folkhem, med en högteknologisk industri. Men tanken att samhället och medborgarna kan förbättras med social ingenjörskonst leder inte bara till framsteg utan har också mörka baksidor som rasbiologi och tvångssteriliseringar.
Under senare delen av 1900-talet vänder de politiska vänstervindarna och under 1980-talet tar nyliberalismen plats. Individualism, marknadsorientering, avreglering och privatisering blir viktiga värden.
Allt fler blickar också utanför Sveriges gränser.  När vi blir medlemmar i EU är Sverige på väg i en ny riktning.
Premiär: 11 februari