Historien om Sverige

Hösten 2023 börjar serien Historien om Sverige att sändas. Det är en nyproducerad drama-dokumentärserie av Sveriges television om Sveriges historia, från istiden fram till våra dagar. Serien är uppdelad i tio avsnitt där fem avsnitt sänds hösten 2023 och resterande fem avsnitt våren 2024. Den kommer ha ett episkt berättande med en ciceron som guidar tittarna genom historien. Fler än 200 forskare har varit med och bidragit med kunskap och det har varit mycket jobb med att behöva stryka och utesluta händelser och skeenden i historien.
I samband med att varje avsnitt sänds kommer även en fördjupande programserie sändas där historiker och andra experter diskuterar veckans episod/tidsperiod. Utöver det planerar SVT att lyfta ämnet svensk historia i andra program såsom barnprogram, kulturprogram, vetenskapsprogram m.m. Serien kommer att finnas tillgänglig under lång tid på SVT Play.

Som arbetslivsmuseum kan ni använda Historien om Sverige i ert museums marknadsföring/programverksamhet eller kanske för att ”nypaketera” en utställning.

7 september 2023 arrangerade Arbetets museum och ArbetSam en kurs i om hur man kan dra nytta av serien på sitt arbetslivsmuseum. Info om kursen i höstens kurskalender.

Sändningstider
Del 1-5 börjar sändas vecka 44, år 2023
Del 6-10 börjar sändas vecka 3, år 2024

Informationssajt
SVT har tagit fram en informationssajt där man kan inspireras och botanisera bland avsnitten och material. Där finns även en logotype, fri för er att använda. Hör av er till ArbetSams kansli för inloggningsuppgifter.