Almedalen

Almedalen Foto: Lovisa Almborg CC-BY

Almedalen

ArbetSam medverkar i Almedalen tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk.
I Almedalen driver tillsammans frågor kring besöksnäring, kunskapsöverföring och stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet.

2022

Datum: 4-6 juli
Monter: Skeppsbron. Nr 117-118
Seminarium: 5 juli kl 13.30-14.30
Ämne: Lagskydd för rörliga kulturarvet

Länk till ThNs informationsblad för Almedalen 2022

Transporthistoriskt Nätverk driver tillsammans frågorna:

1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.

2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.

3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål har inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

Bildades år 2012 och samlar 11 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Nätverket består av:

   • Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
   • Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
   • Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
   • Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
   • Museibanornas Riksorganisation, MRO
   • Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
   • Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
   • Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
   • Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
   • Veteranflyggruppen EAA Sverige
   • Åkerihistoriska sällskapet

Läs mer om Transporthistoriskt Nätverk här